Apricot Sławomir Gawryluk (ASG), właściciel marki Podlaska Akademia Fotografii (PAF) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

 

Każdego klienta ASG i użytkownika serwisów oraz publikacjinależących do ASG obowiązuje aktualna Polityka Prywatności

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę:

ASG nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityka Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez ASG.

Dane osobowe

W czasie korzystania z serwisu paf.edu.pl lub innych szkoleń (również on-line) organizowanych przez nasza firmę pod marką Podlaska Akademia Fotografii, możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych, poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Charakter podania danych jest dobrowolny.

Przetwarzamy Twoje dane:

  • W celach marketingowych: naszych usług i produktów oraz informacje handlowe dotyczące współpracy, które podjęliśmy z naszymi partnerami biznesowymi, informacje o ich produktach i usługach, oraz w celu otrzymywania informacji handlowych. W takiej sytuacji będziesz proszony w większości przypadków adres e-mail lub imię i adres e-mail. W przypadku udzielenia zgody marketingowej, możesz ją w każdej chwili wycofać, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.

  • W celu realizacji zamówienia: W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Są one niezbędne w celu realizacji przepisów prawa.

Podanie wszelkich danych ma zawsze charakter dobrowolny i polega na wypełnieniu formularza na jednej z podstron serwisu. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. Naszym celem jest przetwarzać Twoje dane osobowe tak krótko jak to możliwe. W poszczególnych przypadkach jest to:

  • w celu realizacji umowy twoje dane będą przetwarzane przez okres realizowania przez nas Umowy. Np. Wypowiedzenie umowy, rezygnacja z kursu online.

  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody – do momentu jej cofnięcia. Np. Cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Komu będą przekazywane Twoje dane?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim i będą one przetwarzane przez nas. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje gdy udostępnienie jest koniecznie w celu realizacji usługi (np. Firmy kurierskiej, biuru księgowemu, firmie hostingowej, obsługi marketingowej). W takiej sytuacji powierzamy dane podmiotom wykonawczym na podstawie pisemnej umowy. W takiej sytuacji niniejsze podmioty nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem.

Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Twoje nowe prawa

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, czy też przeniesienia. Posiadasz również prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest GIODO.

Czy Twoje dane będą profilowanie?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane. Jeśli chcesz wycofać wszystkie zgody marketingowe, które dotychczas nam udzieliłeś, zgłoś to na adres info@paf.edu.pl.

Subskrypcja bezpłatnych czasopism (Newsletter)

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych czasopism (w tym kursów prowadzonych drogą elektroniczną), należących do ASG wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi kolejny numer Newsletter’a (lub kolejny odcinek kursu). Imię pozwala ASG zwracać się do czytelników po imieniu.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez ASG wymaga założenia konta na stronie paf.edu.pl oraz podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe oznaczone są znakiem *. Złożenie zamówienia na usługę wymaga zalogowania się serwisu paf.edu.pl.

Niezapowiedziane Wiadomości

ASG zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości ASG rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, czasopism, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyłka została opłacona przez klientów ASG. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych ASG. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu, w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane na witrynach należących do ASG przy okazji wysyłania komentarzy do kursów, odpowiedzi na forum itp. są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. ASG nie ma możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.

Inne formularze

Formularze znajdujące się gościnnie na serwisach należących do ASG i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez ASG nie podlegają Polityce Prywatności.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do ASG mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i czasopismach należących do ASG.

W przypadku pytań proszę pisać: info@paf.edu.pl

Przeczytaj też Regulamin PAF