Regulamin PAF

Niniejszy regulamin zawiera uregulowania organizacyjne Podlaskiej Akademii Fotografii (PAF).

Informacje ogólne

Regulamin ważny od: 5 grudnia 2021 r.

Właścicielem marki Podlaska Akademia Fotografii oraz witryny internetowej http://paf.edu.pl/ jest firma Apricot Sławomir Gawryluk z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Wierzbowej 3a/1 (NIP: 542 153 11 40, REGON: 200377595).

Celem działalności Podlaskiej Akademii Fotografii jest wspieranie rozwoju fotograficznego osób amatorsko zajmujących się fotografią poprzez organizowanie płatnych i bezpłatnych kursów, warsztatów, plenerów nazywanych dalej “szkoleniami”.

Korzystanie z witryny internetowej

Korzystanie z witryny internetowej paf.edu.pl jest bezpłatne.

Składanie zamówień (rejestracja udziału w szkoleniach) możliwe jest wyłącznie przez zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja użytkownika jest równoważna z założeniem konta na stronie paf.edu.pl.

Warunkiem bezwzględnie koniecznym do założenia konta jest posiadanie własnego adresu e-mail. Tylko 1 konto może być założone przy użyciu 1 adresu e-mail.

Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie. Aby usunąć konto należy przesłać e-mail’em dyspozycję usunięcia konta na adres info@paf.edu.pl.

Udział w szkoleniach

Rejestracja udziału w szkoleniach organizowanych przez PAF możliwa jest wyłącznie przez zarejestrowanych użytkowników.

W szkoleniach organizowanych przez PAF mogą brać udział osoby pełnoletnie lub osoby niepełnoletnie, które przedstawią podpisaną zgodę rodzica (opiekuna) na udział w konkretnym szkoleniu.

Rejestracja udziału w szkoleniach możliwa jest wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej paf.edu.pl.

Nie ma możliwości zapisania się na szkolenie telefonicznie lub osobiście.

Uczestnik, który zarejestrował swoją chęć udziału w szkoleniu ma obowiązek opłacenia pełnych kosztów szkolenia najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Brak pełnej opłaty po tym okresie powoduje przeniesienie uczestnika na listę rezerwową.

Pełna opłata za udział w szkoleniu podlega zwrotowi w 100% w przypadku anulowania zgłoszenia w terminie powyżej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Anulowanie zgłoszenia w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia umożliwia otrzymanie zwrotu w wysokości 50% wpłaconej kwoty. Anulowanie uczestnictwa w szkoleniu po jego rozpoczęciu nie kwalifikuje do zwrotu wpłaconej kwoty w całości ani też w części.

Odwołanie szkolenia

PAF ma prawo odwołać lub przesunąć termin szkolenia w przypadku, kiedy nie uzbiera się minimalna liczba uczestników podana na stronie szkolenia lub w innych sytuacjach losowych (np. choroba prowadzącego). W takiej sytuacji PAF zwróci pełną kwotę wpłaconą za udział w szkoleniu lub przetransferuje wpłatę na poczet innego terminu szkolenia zgodnie z wolą uczestnika.

W przypadku braku możliwości rozpoczęcia lub kontynuacji szkolenia z przyczyn niezależnych od PAF (np. zakaz prowadzenia działalności szkoleniowej w związku z pandemią COVID-19), szkolenie zostaje zawieszone, a wpłaty nie zostają zwrócone uczestnikom. Szkolenie zostaje kontynuowane niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających rozpoczęcie lub kontynuację szkolenia.

Gwarancja satysfakcji

PAF dokłada wszelkich starań aby uzyskać możliwie największą satysfakcję uczestnika ze szkolenia, w którym uczestniczył.

W sytuacjach, kiedy uczestnik szkolenia uzna, że nie odpowiada mu poziom szkolenia, sposób przekazywania informacji lub sposób przeprowadzenia szkolenia, może z niego zrezygnować zachowując prawo do całkowitego zwrotu wpłaconej należności. Warunkiem uznania chęci skorzystania z możliwości zwrotu jest zgłoszenie zamiaru rezygnacji do prowadzącego szkolenie przed upłynięciem połowy czasu szkolenia (np. szkolenie trwające w godz. 10.00 – 18.00 – zgłoszenie powinno nastąpić do godziny 14.00).

W przypadku kursów trwających przez dłuższy okres czasu, zgłoszenie powinno nastąpić najpóźniej po 3 zajęciach w dniu szkolenia.

Warunkiem koniecznym do dokonania zwrotu jest również udział uczestnika w szkoleniu – zwroty nie będą dokonane uczestnikom, którzy na szkolenie się nie zgłosili, lub nie uczęszczali regularnie na zajęcia kursu.

Gwarancja satysfakcji nie dotyczy szkoleń opłaconych Voucherem prezentowym.

Płatności

Użytkownik podczas rejestracji uczestnictwa w szkoleniu ma do wyboru 2 formy płatności:

  • Płatność on-line (w tym płatność kartą kredytową)
  • Przelew na konto

Obie formy płatności obsługiwane są przez PayU

W sporadycznych przypadkach można dokonać płatności przelewem. Po wcześniejszym uzgodnieniu wpłaty należy dokonywać przelewem na konto:

51 1050 1823 1000 0092 0897 5756

Dokonanie wpłaty na inne konto, nie jest traktowane jako płatność za zamówione towary.

Vouchery prezentowe

Posiadacz Vouchera prezentowego może wykorzystać go jednokrotnie w ramach opłaty za usługę szkoleniową wyszczególnioną w treści Vouchera lub dowolną usługę szkoleniową, jeżeli voucher jej nie określa. Vouchery ważne są prze okres czasu określony w treści oferty. Oznacza to, że w ciągu tego czasu uczestnik powinien wykorzystać Voucher rejestrując się na szkolenie. Nie ma znaczenia data ukończenia szkolenia. Rejestrując się na wybrane szkolenie uczestnik podaje w formularzu zgłoszeniowym kod z Vouchera. Upoważnia to uczestnika do rabatu lub całkowitego zwolnienia z opłaty za kurs. Vouchery prezentowe wydawane są na okaziciela i nie są wymienne na gotówkę.

Niewykorzystany Voucher prezentowy można zwrócić w ciągu 14 dni od zakupu.

Wyłączenie odpowiedzialności

ASG nie gwarantuje uzyskania żadnych konkretnych rezultatów po udziale w szkoleniu (np. wygranych w konkursach fotograficznych) gdyż są one zależne od wielu czynników (np. rzetelność wykonywania zadań domowych).

ASG nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone na stronie reklamy. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze.

Postanowienia końcowe

Wszelkie problemy napotkane podczas użytkowania serwisu, użytkownik powinien zgłosić e-mail’em na adres: info@paf.edu.pl

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące.

Załącznikiem do regulaminu jest Polityka Prywatności.

Koszyk